20.06.2024
Navigace
· Domů
· Výroční zprávy
· Sponzoři a partneři
· Fotogalerie
Sportovní kluby
· MAPA iSK
Sporty
· iBoccia
· iKuželník
Výsledky
· iKuželník
· iBoccia
Plánované akce
· Aktivity v roce 2020
Historie
· Vznik AISy
Prodej
· boccia a příslušenství
· Závěsný kuželník
· PŮJČOVNA sport. vybavení
iBoccia – HISTORIE + UKÁZKY ZE HRY (videa)
Historie

Boccia
Členové našeho sdružení se boccie (nejen hře, ale i organizování tréninků a turnajů) věnovali pod hlavičkou různých sdružení (např. Centra Paraple, Životu bez bariér, o. s. a dalších) již od roku 2001. V květnu roku 2006 náš člen – Jan Pelikán založil „o. s. Sportem proti bariérám – Český Ráj“a začal organizovat PAKA CUPy, které, se stali vyhlášenými celorepublikovými otevřenými turnaji v boccie. SPB-ČR také pomáhalo mnoho let organizovat 1. a 2. ligu oficiálních soutěží v ČR pro Českou federaci Spastic Handicap o. s. Hráči boccii - členové našeho sdružení dosahovali výborných úspěchů i v oficiálních mezinárodních soutěžích (nejcennější je zisk bronzové medaile na paralympiádě v Pekingu – Ladislav Kratina).


Inklinování k iBoccie
Přestože se otevřených turnajů, které pořádá SPB-ČR, vždy mohli účastnit i lidé s hendikepem, který nesplňoval podmínky pro oficiální soutěže, snažili jsme se o rozdělení hráčů do kategorií podle stupně postižení. Změna v tomto uvažování nastala po návštěvě Boba Feeneyho, který přijel na naše pozvání z Anglie, kde působí jako národní koordinátor boccii. Při týdenním školení, jsme se dozvěděli, že v Anglii je současný trend zpřístupnit bocciu širší veřejnosti, kdy se boccie mohou věnovat i zcela zdraví lidé a upřednostňují se tam hry v týmech.
Po tomto školení a po účasti L. Kratiny na paralympiádě v Pekingu, kde viděl, jak i lidé s nejtěžším handicapem dosahují v této hře skvělých výsledků a jejich výkony jsou srovnatelné s výkony lidí bez jakéhokoliv postižení, jsme se rozhodli: Pozměníme současná oficiální pravidla a začneme se naplno věnovat iBoccie – boccie kterou integrujeme též mezi sporty zdravých lidí!!!

Začátky iBoccii
Upravili jsme oficiální pravidla tak, aby se hendikepy jednotlivých hráčů co nejvíce eliminovali: určili jsme jednotnou tvrdost míčků, zkrátili kurt a ustanovili, že se iBoccia bude hrát pouze v týmech, neboť se v nich mohou jednotliví hráči svými schopnostmi doplňovat. Uspořádali jsme zkušební – 0-tý ročník, kam jsme pozvali též zcela zdravé hráče a turnaj jsme odehráli podle takto upravených pravidel. Z 24 týmů (některé tvořili pouze zcela zdraví lidé) zvítězil tým, který tvořili hráči s tak těžkým postižením, že k odhodu míčku musejí používat rampu, kterou za ně ovládá asistent (oni určují „pouze“ směr a intenzitu odhodu). Tím se náš předpoklad o tom, že handicap nehraje roli, potvrdil a my se rozhodli založit asociaci (viz. níže), která napomáhá rozvoji integrovaných sportů v celé ČR. Pod hlavičkou této nové asociace jsme již uspořádali mnoho turnajů iBoccii – jejich přehled naleznete ZDE.

Vznik Asociace integrovaných sportů, o. s.
Asociace integrovaných sportů, o. s. vznikla na konci roku 2009, neboť stávající sdružení „o. s. Sportem proti bariérám – Český Ráj“ mělo spíše regionální charakter a jeho hlavním cílem bylo vybudovat celorepublikové středisko pro handicapované sportovce: SHS-ČR. Další cíl: rozšíření iBoccii do všech regionů ČR, by už byl nad síly tohoto sdružení a vyžadoval by změnu stanov, které by pak v mnoha ohledech zase nevyhovovali současnému zaměření tohoto sdružení. Proto jsme se rozhodli založit nové sdružení, se kterým SPB-ČR úzce spolupracuje a pomáhá mu v rozšíření nejen iBoccii, ale všech integrujících sportů po celé ČR.
Asociace integrovaných sportů, o. s. (AISa) je nyní zastřešující organizací sportovních klubů, které s výraznou pomocí SPB-ČR vznikají po celé republice. Věříme, že obliba tohoto a dalších integrovaných sportů bude stoupat u všech skupin obyvatel a tyto sporty se pro mnohé lidi stanou též činností integrující …

Ukázky ze hry (videa)

Boccia – BC3 Záběry z paralympiády v Pekingu (z klasické boccii), kde hrají sportovci se zdravotní klasifikací BC3 (nejvíce hendikepovaní sportovci, kteří k odhodu míčku používají rampičku, kterou dle jejich instrukcí ovládá asistent – ten se nesmí za celou dobu hry podívat na kurt, aby nijak neovlivnil hru) v párech.

Na tomto videu (od 4 min. to má rychlejší spád – je to sestříhané) je dobře vidět, že i velmi hendikepovaní lidé mohou dosahovat skvělých výsledků a mohou být i týmoví hráči.


TV GIMI – Reportáž o iBoccie (reportáž začíná od 2:22 min.)
Tým projektu BoMiNaJ (Boccia míří na jih), který přivedl iBocciu až do Českých Budějovic, uspořádal svůj první turnaj iBoccii. Na tomto videu uvidíte, jak funguje integrace skrze sportovní aktivity v praxi :-)Sponzoři a partneři

Pro více info klikněte
ZDE
Facebook
Staňte se členy skupiny:
„Asociace integrovaných sportů„ na facebooku, abychom vás mohli informovat o všech našich akcích.

Vygenerované za: 0.03 sekund 800,673 návštěv